Fjerne Hyperlenker uten en makro, Take Two

April 3  by Eliza

Andre saker av ExcelTips har omtalt makroer som fjerner alle hyperkoblinger i et regneark. Hvis du har for få hyperkoblinger for å rettferdiggjøre bruken av en makro (eller du bare ikke liker å forholde seg til makroer), kan du være interessert i en enkel måte å slette hyperkoblinger uten å bruke makroer:

  1. Bruk piltastene til å velge cellen som inneholder den første hyperkobling.
  2. Trykk Ctrl + K. Excel viser Edit link dialogboksen. (Se figur 1)

    Fjerne Hyperlenker uten en makro, Take Two

    Figur 1. Edit link dialogboksen.

  3. Klikk Fjern Link. Dialogboksen forsvinner og hyperkoblingen er fjernet.
  4. Bruk piltastene til å velge cellen med neste hyperkobling.
  5. Trykk F4. Den hyperkobling forsvinner.
  6. Gjenta trinn 4 og 5 for å fjerne eventuelle andre hyperkoblinger du vil fjerne.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2831) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Fjerne Hyperkoblinger uten en makro, Take Two.