Fjerne personlig informasjon

October 2  by Eliza

Når du oppretter en arbeidsbok i Excel, er det mye informasjon som er lagret med arbeidsboken som kan identifisere deg som forfatter. Det meste av denne informasjonen er lagret i arbeidsbok filegenskaper. Hvis du bruker Excel 2002 eller Excel 2003, er det et alternativ du kan bruke som kan bidra til å eliminere noen av de identifiserende informasjon som er lagret med en arbeidsbok. Velg Verktøy | Alternativer for å vise dialogboksen Alternativer, så sørg for at kategorien Sikkerhet vises. (Se figur 1)

Fjerne personlig informasjon

Figur 1. Sikkerhet-kategorien i dialogboksen Alternativer.

Legg merke til den fjerne personlig informasjon fra Filegenskaper på Lagre boksen. Hvis dette alternativet er valgt, vil Word stripe ut personlige opplysninger fra filegenskaper.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (3393) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Fjerne personlige opplysninger.