Flytende Footer

July 13  by Eliza

Julie spurte om det var en måte, i et dokument to-kolonne, for å gjøre en spesiell bunntekst som "flyter" fem linjer under slutten av høyre kolonne på siste side av dokumentet.

Det korte svaret er nei, det er ikke en måte. Hvorfor? Fordi bunntekster kan bare vises i bunntekstområdet i et dokument-som er, per definisjon, på samme sted på bunnen av hver side. Jo lengre svaret er at du sannsynligvis ikke vil ha en bunntekst, i hvert fall ikke hva Word vilkår en footer.

Den mest sannsynlige løsningen er å bruke en tekstboks. Du kan definere en som er forankret til det siste avsnittet av dokumentet. Det vil da flyte som dokumentet vokser eller kontrakter. Du kan selv instruere Word til å plassere tekstboksen slik at den vises fem linjer under siste avsnitt av dokumentet.

Hvis du trenger hjelp med å lage tekstbokser og posisjonere dem, se andre saker av WordTips eller til hjelpen i Word selv.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1416) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Flytende bunntekst.