Flytte en tabell rad

April 30  by Eliza

Flytte en rad i en tabell er nesten like enkelt som å flytte vanlig tekst. Det gjøres ved hjelp av utklippstavlen. For å flytte en rad, gjør du følgende:

  1. Velg raden du vil flytte.
  2. Trykk Ctrl + X, klikker du på kutt på verktøylinjen, eller velg Klipp ut på Rediger-menyen. Dette fjerner rad fra tabellen og kopierer den til utklippstavlen.
  3. Flytte innsettingspunktet til begynnelsen av raden før som du ønsker å plassere den raden du bare kutte.
  4. Trykk Ctrl + V, klikk på lim på verktøylinjen, eller velg Lim inn fra Rediger-menyen.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1768) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Flytte en tabell rad.