Flytte et regneark til en annen arbeidsbok

January 13  by Eliza

Som du utvikler flere og flere Excel-arbeidsbøker, kan du ha nødvendigheten av å flytte et regneark fra en arbeidsbok til en annen. Du kan gjøre dette ved å følge disse trinnene:

  1. Kontroller at både kilden og målet arbeidsbøker er åpne.
  2. Vis regnearket du vil flytte.
  3. Velg Flytt eller Kopier Sheet fra Rediger-menyen. Dette viser dialogboksen Kopier Flytt eller. (Se figur 1)

    Flytte et regneark til en annen arbeidsbok

    Figur 1. Kopier dialogboksen Flytt eller.

  4. Bruke å reservere nedtrekkslisten, velg navnet på målet arbeidsbok. Listen over regneark i Før Sheet listen vil endres for å reflektere arbeidsboken du har valgt.
  5. I Før Sheet listen, velger regnearket som skal komme etter regnearket du valgte i trinn 2.
  6. Klikk på OK. Regnearket blir flyttet.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2686) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003.