Flytte tabellrader raskt

September 5  by Eliza

Ordet gir en praktisk snarvei som lar deg enkelt flytte rader rundt i en tabell. Bare følg disse trinnene:

  1. Plasser innsettingspunktet i raden du ønsker å flytte, eller velge radene du ønsker å flytte.
  2. Mens du holder Skift- og Alt-tastene, trykker du på pil opp eller pil ned for å flytte rad.

Det er interessant å merke seg at når du bruker denne metoden, kan du selv flytte en rad (eller rader, siden du kan velge mer enn én rad i trinn 1) rett ut av tabellen. Med andre ord, ikke flytting ikke stoppe når du når toppen eller bunnen av tabellen. Som du fortsetter å trykke på pil opp eller pil ned-tastene, radene fortsette å bevege seg bort fra bordet i den retningen du velger.

Denne teknikken vil ikke arbeide for å flytte kolonner, imidlertid. Du bør være oppmerksom på at når du holder nede Shift og Alt-tastene og trykk Venstre pil eller Høyre pil, er overskriften nivå av hele raden endret.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1058) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Flytte tabellrader raskt.