Flytting og kopiering Grafikk Objects

May 19  by Eliza

Hvis du vil flytte et objekt, klikker du på en av linjene som utgjør objektet. Du bør se små bokser (håndtak) vises rundt kantene av objektet. Når håndtakene vises, pek på en av linjene i objekt ikke peke på håndtakene. Klikk og hold museknappen nede og beveg musen. Objektet er dratt sammen med musepekeren. Når du slipper museknappen, forblir objektet på den nye posisjonen.

Når du ønsker å kopiere et grafikkobjekt, velger du objektet som allerede er beskrevet. Trykk deretter på Ctrl + C for å kopiere objektet til utklippstavlen. Deretter kan du trykke Ctrl + V for å lime inn objektet i regnearket. Du kan deretter flytte den nylig limt objekt til der du ønsker at den skal vises.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2317) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Flytte og kopiere Grafikk Objects.