Flytting og liming Windows Bruke tastaturet

April 30  by Eliza

Når hendene er på tastaturet, kan du finne det bortkastet tid å bytte til musen. Eller kan det være at du en eller annen måte fikk et vindu "stuck" på toppen av skjermen slik at du ikke kan klikke tittellinjen for å flytte den. I slike tilfeller er det godt å vite at det er tastaturløsninger til flytting og dimensjonering åpne vinduer.

Både flytting og dimensjonering er initiert ved å trykke Alt + Mellomrom. Når du trykker på denne kombinasjonen en liten meny vises øverst til venstre for den aktive programvinduet. (Se figur 1)

Flytting og liming Windows Bruke tastaturet

Figur 1. Move & Size menyen.

Når du trykker på "M" -tasten, blir markøren til et 4-pil. Du kan deretter flytte det aktive vinduet via piltastene. Når det er plassert der du vil ha den, trykk Enter for å avslutte flyttemodus.

Du kan også endre størrelsen på det aktive vinduet etter å trykke Alt + Mellomrom. Etter å ha trykket denne kombinasjonen, trykker du på "S" -tasten. Markøren igjen blir til en 4-veis pilen, men nå piltastene arbeide for å endre størrelsen på vinduet. Ved å trykke på opp-pilen reduserer vinduets høyde; trykke ned-pilen øker vinduets høyde. Trykke på høyre-pilen reduserer vinduets bredde; trykke på venstre pil øker vinduets bredde. Som før, å trykke på Enter avslutter skalering operasjon.

Dette tipset (12664) gjelder for Windows 7.