For eldre: Hvordan sette inn dato og klokkeslett på datamaskinen

August 15  by Eliza

Dato og klokke på datamaskinen holde god tid, men du kan ha til å gi riktig dato og tid for din plassering. Å stille inn dato og klokkeslett på datamaskinen:

 1. Trykke Windows-tasten på tastaturet for å vise oppgavelinjen hvis det ISNA € ™ t synlig.

  Windows-tasten har Windows-logoen på den.

 2. Høyreklikk på dato / klokke på oppgavelinjen og velg deretter Juster dato / klokkeslett fra hurtigmenyen.

  Dato og klokkeslett vises dialogboksen.

  For eldre: Hvordan sette inn dato og klokkeslett på datamaskinen

 3. Klikk på Endre dato og klokkeslett.

  Dato og klokkeslett vises dialogboksen.

 4. Tast inn en ny tid i Time-feltet.

  Du kan også bruke opp og pil ned ved siden av feltet for å endre tiden.

 5. Hvis du ønsker, kan du klikke på en ny dato i kalendervisning og klikk deretter på OK.

  Du kan også endre tidssonen, hvis det er nødvendig.

 6. Klikk på Endre tidssone-knappen, velge et annet alternativ fra Time Zone rullegardinlisten, og klikk OK.

  Hvis du dona € ™ t vil at maskinen skal justere for sommertid, klikker du Endre tidssone og klikk Juster klokken automatisk for sommertid for å slå av denne funksjonen.

 7. Klikk OK igjen.

  Klikke OK andre gang bruker de nye innstillingene og lukker dialogboksen.