For Pensjonister: Hvordan beveger seg rundt i Office 2010 Dokument

September 7  by Eliza

Som du legge til informasjon i ett av Office 2010-programmene, kan du ha så mye innhold som du canâ € ™ t se det hele på skjermen på en gang. Du må kanskje flytte rundt ved å bla gjennom dokumentet for å vise forskjellige deler av det.

Den enkleste måten å forflytte seg ved hjelp av rullefelt med musen på:

  • I Excel, en vertikal (opp og ned) og en horisontal (venstre til høyre) rullefelt er alltid tilgjengelig.
  • I Word og PowerPoint, er det vertikale rullefeltet alltid tilgjengelig. Den horisontale rullefelt forsvinner hvis det ikke er noen skjulte tekst fra side til side.

Du kan bruke et rullefelt på flere måter:

  • Klikk på pilen på slutten av et rullefelt for å rulle på skjermen sakte i retning av pilen (et lite beløp hver gang du klikker).
  • Dra boksen i rullefeltet for å bla raskt.
  • Klikk på den tomme plassen på linjen til den ene eller den andre av rulleboksen for å flytte en skjerm av gangen i den retningen.

    For Pensjonister: Hvordan beveger seg rundt i Office 2010 Dokument

Størrelsen på rulleboksen (den tomme rektangelet du drar i rullefeltet) angir hvor mye innhold du canâ € ™ t se i øyeblikket. For eksempel, hvis rulleboksen opptar mesteparten av rullefeltet, betyr det at det ISNA € ™ t mye skjulte innhold. I et meget stort regneark, kan rulleboksen være svært liten.