For Pensjonister: Hvordan flytte eller endre størrelse PowerPoint Slide innhold

March 18  by Eliza

Hver plassholder boksen på en Microsoft PowerPoint-lysbilde er et eget objekt som du kan flytte eller endre størrelsen fritt. For å endre størrelsen på en plassholder boksen, merker du det og drar et markeringshåndtak.

Et utvalg håndtaket er en sirkel eller firkant på grensen av boksen. Hver boks har åtte markeringshåndtak: ett i hvert hjørne, og en på hver side. (Den grønne sirkelen håndtaket på toppen av den valgte boksen roterer det når det dras.) For å opprettholde høyde-bredde forhold for boksen - dens sideforhold - holder du nede Skift-tasten mens du drar i et av hjørnemarkeringshåndtak.

For Pensjonister: Hvordan flytte eller endre størrelse PowerPoint Slide innhold


Å flytte en plassholder boks, plasserer musepekeren over grensen av boksen, men ikke over et markeringshåndtak. Musepekeren endres til en firehodet pil. Klikk og dra boksen til et nytt sted.

Hvis du endrer størrelsen på plassholder (e) på et lysbilde og deretter bruke en annen layout eller design til raset, snaps alt tilbake til størrelse og plassering standard. Så sørg for at du har riktig layout og design valgt før du bruker mye tid endre størrelse eller flytte plassholdere.

Hvis du ønsker å flytte eller endre størrelsen på en viss plassholder på hvert lysbilde i presentasjonen, gjøre det fra Slide Master visning. På den måten kan du gjøre endringen til layout mal, og endringen er brukt automatisk til hvert lysbilde som bruker dette oppsettet.