For Pensjonister: Lagre Web Clip på iPad 2

May 14  by Eliza

Tilgang til dine favoritt nettsider ved å lagre dem som Web Clip på iPad 2 startskjermen. En Web Clip er et bilde ikon av en web-side, lagres til Hjem-skjermen, som du kan bruke til å hoppe til et nettsted med et enkelt trykk.

Med Safari åpen og det området du ønsker å legge vises, trykker du på Innstillinger menyikonet.

Innstillingsmenyen vises.

Klikk på Legg til på Hjem-skjerm.

Legg til start dialogboks.

For Pensjonister: Lagre Web Clip på iPad 2

Rediger navnet på området for å være mer beskrivende, hvis du vil.

Det navnet som kommer opp er navnet som ble tildelt den siden av personen som opprettet den. Noen ganger det navnet er ikke beskrivende nok til å tillate deg å huske hvorfor du lagret Web Clip i første omgang. Redigere Web Clip navnet, trykker du på navnet på området og bruke skjermtastaturet til å redigere den.

For Pensjonister: Lagre Web Clip på iPad 2

Pek på knappen Legg til.

Siden er lagt til på startskjermen som et ikon.

Hvis du vil slette et element fra startskjermen eller annen grunn, trykk og hold på ikonet på Hjem-skjermen til alle elementene på skjermen begynner å vibrere og Slett ikoner vises på alle elementer unntatt forhåndsinstallerte apps. Pek på Slett-ikonet på elementet du vil slette, og ita € ™ s borte.