For Pensjonister: Slik viser PowerPoint Slide Animasjon på en Delay

July 6  by Eliza

Når du har konfigurert animasjon på en Microsoft PowerPoint-lysbilde, kan du justere en rekke av sine innstillinger. Den vanligste endringen er å sette animasjonen til å skje automatisk på en tidsforsinkelse i stedet for at det kjøres på museklikk.

Du kan kontrollere når den forsinkede innhold dukker opp ved å sette

  • En tidsforsinkelse: Den ekstra innhold vises etter et visst antall sekunder. Denne teknikken er god for autonome presentasjoner (uten menneskelig interaksjon).
  • Et museklikk forsinkelse: Ytterligere innhold vises bare når du klikker på musen eller trykker på en tast på tastaturet. Denne teknikken er bra for presentasjoner med en live høyttaler fordi hvis noen spør et spørsmål eller du får off-planen, vil animasjonen ikke forekomme på feil tidspunkt - du kontrollere dens timing.

Hvis du vil angi en tidsforsinkelse:

  1. Velg objektet.
  2. I kategorien animasjon, åpne Start nedtrekkslisten og velge etter tidligere.
  3. (Valgfritt) Hvis du vil ha en forsinkelse mellom den tidligere hendelse (for eksempel lysbildet vises) og denne animasjonen, skriv det i Forsinkelse boksen.
  4. (Valgfritt) Hvis du ønsker å justere hastigheten som oppstår animasjonen, øke verdien i Varighet-feltet.

    Klikke på pil opp gjør det tregere; ned gjør det raskere.

    For Pensjonister: Slik viser PowerPoint Slide Animasjon på en Delay