Formatering for hundredeler av sekunder

December 19  by Eliza

Paolo ønsker å registrere ganger i en Excel-arbeidsbok, men han trenger tiden for å være presis, inkludert hundredeler av et sekund. Det han ønsker er et format som 1.41.73, noe som betyr 1 minutt, 41 sekunder, og 73/100.

Denne typen formatering kan lett brukes på en celle på følgende måte:

  1. Velg cellen eller cellene du vil formatere.
  2. Velg Celler fra Format-menyen. Excel viser dialogboksen Formater celler.
  3. Kontroller at kategorien Tall er valgt.
  4. I Kategori-listen, velger du Tilpasset. (Se figur 1)

    Formatering for hundredeler av sekunder

    Figur 1. Antall kategorien i dialogboksen Formater celler.

  5. I Type-boksen skriver du inn følgende: [t]: mm: ss.00
  6. Klikk på OK.

Formatet viser medgått tid, med timer, minutter, sekunder og hundredeler av sekunder. Hvis du foretrekker det, kan du endre hva skilletegn brukes mellom hvert element av tiden. For eksempel, hvis du ønsker å bruke desimaler og slippe av timer, kan du bruke følgende format i trinn 4: mm.ss.00.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (3085) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Formatering for hundredels sekunder.