Formatering Fotnoter og sluttnoter

January 21  by Eliza

Du kan formatere fotnoter og sluttnoter på samme måte som du formaterer vanlig tekst. Hvis du har et stort antall notater i teksten, men kan det bli kjedelig å formatere hver og en manuelt. I stedet vurdere å endre stilene som Word gjelder automatisk til fotnoter og sluttnoter.

Når du legger til det første fotnote til et dokument, oppretter Word automatisk en stil som heter Fotnote tekst. På samme måte skaper tillegg av din første sluttnote i Endnote Tekststil. Endre disse stilene i henhold til dine behov, og du fotnoter og sluttnoter vil se flott ut.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (6088) gjelder for Microsoft Word 2007, 2010, og 2013. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Formatering Fotnoter og sluttnoter.