Formatering fotnotereferanse Marks

May 24  by Eliza

Du kan formatere fotnotereferanse merkene på samme måte som du formaterer vanlig tekst. Hvis du har et stort antall fotnoter i teksten, men kan det bli kjedelig å formatere hver referansemerket manuelt. I stedet vurdere å endre stilen som Word legger seg automatisk til fotnote fastmerker.

Når du legger til det første fotnote til et dokument, oppretter Word automatisk en stil kalt fotnotereferanse. Hvis du vil endre utseendet på fotnotereferanser, er alt du trenger å gjøre endre formater forbundet med stilen. (Hvordan du endre stiler har blitt dekket mye i andre saker av WordTips.)

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (11739) gjelder for Microsoft Word 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Formatering fotnotereferanse Marks.