Formatering In Your Outline

February 7  by Eliza

Normalt prøver Word som skal vises på skjermen hva du vil se når du skriver ut dokumentet. Arbeide i oversiktsvisning er intet unntak; Word viser formatert overskrifter som du har dem definert. Det er mange ganger at "pen" formatering kan ta oppmerksomheten vekk fra det arbeidet du ønsker å gjøre når du er i disposisjonsvisning. Av denne grunn, kan Word deg å "slå av" formatering mens i oversiktsvisning.

The Show formatering verktøyet på Outline verktøylinjen styrer tilstedeværelse eller fravær av formatering. Bruk verktøyet eller avkrysningsboksen for å kontrollere hvordan formateringen vises i oversikten.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1402) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Formatering i oversikten.