Forskjellene mellom Bedriftsøkonomi og Financial Accounting

February 27  by Eliza

Driftsregnskap gir interne rapporter tilpasset behovene til ledere og tillitsvalgte på innsiden av selskapet. På den annen side, gir økonomisk regnskap eksterne regnskapet for generell bruk av aksjonærer, kreditorer og offentlige myndigheter. Tabellen sammenligner forskjellene mellom ledelsesmessige og finansielle regnskap basert på informasjon utarbeidet.

Kontraster Bedriftsøkonomi og Financial Accounting
Forbereder Informasjon Ledelsesregnskapsførere Finansielle Regnskapsførere
Hva info? Interne rapporter Regnskapet
Hvem bruker info? Ledere som jobber for selskapet og tillitsvalgte Aksjonærer, kreditorer og offentlige myndigheter
Når forberedt? Når det trengs Kvartalsvis og årlig
Hvor detaljert? Svært detaljert, for å løse spesifikke beslutninger som tas av ledere Veldig generelt, knyttet til hele selskapet
Hvor forberedt? I samsvar med behovene til ledere og tillitsvalgte I henhold til god regnskapsskikk (GAAP)
Hvordan verifiseres? Av interne kontroller blant ledelsesregnskapsførere Av eksterne CPAs