Forstå Brukerkontotyper

June 6  by Eliza

Windows gjør det mulig for det å være flere brukerkontoer på ett datasystem. På grunn av dette, kan flere forskjellige personer bruker maskinen, om enn ikke på samme tid. Hver konto har sitt eget sett med mapper, filer, tillatelser mv, slik at data fra en konto holdes separat (og sikker) fra de andre kontoene. Når du har logget inn på kontoen din, får du tilgang til skrivebordet med ikoner, skjermsparer, Start-menyen, osv, uten å bekymre muligens forstyrrer noen andre.

Det finnes tre forskjellige typer kontoer som finnes i Windows. Det er en kontotype som gir hele systemet tillatelser slik at noen logger inn at kontoen kan styre hele systemet som om de hadde det alt for seg selv. Dette er administratorkontoer, og bør bare brukes av personer som godt bevandret i Windows og det spesielle systemet de administrerer.

En annen type konto er en standard konto. Disse er som regel de mest brukte kontoer fordi brukerne er logget inn standard kontoer utføre sine dag-til-dag oppgaver med sine egne filer, og de ikke bry seg med den ekstra ansvar som går langs med å administrere hele systemet.

Til slutt er det gjestekontoen. Gjestekontoer er deaktivert som standard og er vanligvis etablert for folk som bare trenger midlertidig tilgang til datamaskinen, og ikke kommer til å bruke den på en jevnlig basis. Når du oppretter en gjestekonto, anbefales det at du begrenser dens evne, for eksempel, for å hindre nettverkstilgang, forhindre system driftsstans, hindre tilgang til hendelseslogger, etc.

Dette tipset (12460) gjelder for Windows 7.