Forstå de tre aspektene av Mindfulness

June 21  by Eliza

Mindfulness har tre ulike aspekter som opererer sømløst sammen for å få til en tilstand av mindful bevissthet. Skrive ut og henge opp denne listen for å minne deg selv på hva disse er.

  • Intensjon - Din intensjon er hva du håper å få fra å praktisere mindfulness. Det kan være lurt å redusere stress, større emosjonell balanse eller å oppdage din sanne natur. Styrken din intensjon bidrar til å motivere deg til å praktisere mindfulness på en daglig basis, og former kvaliteten på mindful bevissthet.
  • Oppmerksomhet - Mindfulness handler om å betale oppmerksomhet til din indre eller ytre erfaring. Din mindful oppmerksomhet er i hovedsak utviklet gjennom ulike typer meditasjon - enten formelle, tradisjonelle, eller uformelle - når du snakker, rengjøring eller kjøring, for eksempel.
  • Attitude - Mindfulness innebærer å betale oppmerksomhet til visse holdninger, for eksempel nysgjerrighet, aksept og vennlighet.