Forstå Hot Zone

May 28  by Eliza

Når Word hyphenates dokumentet, sjekker den for å se hvor mye av et ord kan bli flyttet til forrige linje hvis det var bindestrek. For å gjøre dette, bruker den det som omtales som en varm sone eller en orddeling sonen. Dette er et område som er kvalifisert for orddeling på høyre side av hver linje. Du setter den varme sonen når du velger Orddeling fra Verktøy-menyen.

Som et eksempel, hvis du velger en varm sone på 1/2 tommer, deretter Word vil ikke dele et ord om plassen på den forrige linjen er mindre enn 1/2 tomme. Sette en liten hot sonen resulterer i mer hyphenating, mens større hot sonen resulterer i raskere drift av orddeling verktøyet.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1215) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.