Forstå If ... End If Struktur

July 8  by Eliza

Makroer i Word er skrevet i et språk som heter Visual Basic for Applications (VBA). Som alle andre programmeringsspråk, VBA omfatte visse programmering strukturer som brukes til å kontrollere hvordan programmet utfører. En av disse strukturene er If ... End If struktur. Den mest vanlige bruken av denne strukturen har følgende syntaks:

Hvis tilstanden Deretter
program uttalelser
Else
program uttalelser
End If

Når en makro utføres, og denne strukturen er oppstått, Word tester uansett tilstand du har spesifisert etter Hvis søkeordet. Hvis betingelsen er sann, så programmet uttalelser rett etter Så nøkkelordet er utført. Hvis de ikke er sant, så uttalelsene etter Else nøkkelordet, blir henrettet. Else søkeord og eventuelle følgende program uttalelser (som til sammen utgjør en Else-leddet) er valgfritt; du trenger ikke å inkludere dem i makro.

Uansett om program uttalelser i If ... End If struktur er utført, når Word gjøres med strukturen, fortsetter makroen kjører med setningen som følger etter End Hvis søkeordet.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (125) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Forstå If ... End If Struktur.