Forstå indeksert søk

February 15  by Eliza

Det er i utgangspunktet to typer søk som kan utføres i Windows. Det er den "Windows Search", der du skriver en streng i Windows Explorer søkeboks, og den finner dokumentene i den mappen som inneholder søkestrengen.

Så er det "indeksert søk" som bruker søkeboksen på Start-menyen for å søke etter navnene på filene selv. Dette tipset introduserer deg til indeksert søk. (Forresten, begrepene "Windows Search" og "Indeksert Search" er ikke offisielle Microsoft-terms-jeg bare bruke dem som en praktisk måte å skille de to typer søk.)

Den indekserte søk, som navnet tilsier, bruker en indeks til å peke på filer slik at når du søker etter en fil som er i indeksen, er det veldig fort. Du starter søket ved enten å klikke på Start-knappen eller ved å trykke Windows-tasten. Du kan deretter umiddelbart begynne å skrive, og tegnene du skriver vil bli ekko nederst på Start-menyen, som er søkeboksen.

Nøkkelen til å bruke indeksen optimalt er å finne en balanse mellom å ha en stor nok indeks som den vil inneholde filene du sannsynligvis til å se etter, samtidig som indeksen liten nok til at du går gjennom en stor indeksen ikke krever en lang tid. Modifisere indeksen er dekket under egne tips.

Dette tipset (12884) gjelder for Windows 7.