Forstå visningsvalg

March 7  by Eliza

Det virker som Word kan tilpasses i et nesten ubegrenset antall måter. En måte der du kan tilpasse Word er ved å angi hvordan informasjonen vises når det vises på skjermen din. De typer tilpasninger tilgjengelige imidlertid avhenge Vis du bruker. (Visninger - for eksempel Normal, Sideoppsett, og Outline -. Har blitt dekket i andre WordTips) Det endelige utfallet av dette er at du bør sjekke Vis-kategorien i dialogboksen Alternativer (velg Alternativer fra Verktøy-menyen, og klikk deretter på View) i hver av dine forskjellige visninger. På toppen av dialogboksen kan du se en notasjon som Vis du bruker, og resten av dialogboksen inneholder de spesifikke alternativene Word opprettholder for at View.

Oppførselen til kategorien Vis er litt annerledes i Word 2000 og Word 2002. I disse versjonene, ikke Word avvike kontrollene i kategorien Vis basert på det syn du bruker. I stedet er alle tilgjengelige kontrollene som er vist i den kategorien, men de er organisert på en annen måte enn i tidligere versjoner av Word.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (652) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003.