Forståelse DATE Feltet Formatering

November 30  by Eliza

Når du setter inn et datofelt i Word, kan du angi et format for hvordan datoen skal vises ved hjelp av \ @ bryter med feltet. For eksempel, hvis du ønsket å vise datoen som 18 September 2010, ville du bruke følgende syntaks for datofeltet:

{DATE \ @ "d MMMM åååå"}

Du kan enkelt endre formatet for dato ved å endre hva som er innenfor anførselstegnene. Alternativene er som følger:

Format Kode Betydning
M Viser ett eller to sifre for måneden, etter behov.
MM Viser alltid to sifre for måneden.
MMM Tre bokstaver forkortelse for måneden.
MMMM Det fulle navnet på måneden.
d Viser ett eller to sifre for dagen i måneden, som er nødvendig.
dd Viser alltid to sifre for dagen i måneden.
ddd Den forkortelse på tre bokstaver for dagen i uken.
dddd Det fulle navnet på ukedagen.
åå Viser alltid to sifre for året.
åååå Viser alltid fire sifre for året.

Legg merke til at bokstaven M må være en stor bokstav i alle formater, men at bokstavene d og y kan være store eller små. Alle andre tegn du bruker i formatstrengen vises som angitt.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1128) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Forstå DATO Feltet formatering.