Forståelse skisserte

May 20  by Eliza

Excel har en funksjon som lar deg skissere dine data. Dette betyr ganske enkelt at Excel analyserer dataene og tildeler ulike rader til ulike "nivåer". Disse nivåene kan deretter selektivt skjult eller vises, avhengig av dine behov. En disposisjon er nyttig for å få en rask forståelse av store mengder data.

Du kan lage en disposisjon på flere måter:

  • Sett inn automatiske delsummer. Velg en celle i en dataliste, velg deretter delsummer fra Data-menyen.
  • La Excel skissere automatisk dataliste. Velg listen du vil skissert, velg deretter Group og Outline fra Data-menyen, deretter Auto Outline fra den resulterende undermenyen.
  • Manuelt skissere din dataliste. Velg dataene du anser for å være detaljert informasjon, og velg deretter Group og Outline fra Data-menyen, deretter gruppe fra den resulterende submenu.Repeat prosessen for all annen detaljert informasjon i listen data.

Når dataene er skissert, disposisjonssymbolene vises på venstre side av regnearket. Du kan vise ulike nivåer av data ved å bruke musen til å klikke på de forskjellige symboler.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2542) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Forstå disposisjons.