Forståelse User Account Control

September 14  by Eliza

User Account Control (UAC) ble introdusert med Windows Vista og var generelt ikke godt mottatt. Microsoft forbedret det, imidlertid, og beholdt den som en del av Windows 7. Selv om det fortsatt kan være litt irriterende, det er ikke på langt nær så irriterende som det var i Vista.

Poenget bak UAC er å tillate brukere å bruke et system uten forhøyede privilegier slik at de ikke utilsiktet skade systemet. Når det er nødvendig å foreta systemnivå endringer, ber UAC brukeren for administratorrettigheter. Et annet aspekt å UAC er at når den er aktiv det hindrer programmer fra å gjøre systemnivå endringer uten din viten, og dermed holde systemet mer sikkert.

Du kan finjustere hvordan UAC fungerer, blant annet når (eller hvis) du blir varslet av bestemte systemendringer. Endre hvordan User Account Control fungerer er omtalt under et annet tips.

Dette tipset (3601) gjelder for Windows 7.