Full banenavn i Excel

January 25  by Eliza

Når du åpner en arbeidsbok i Excel, er navnet arbeidsbok vises i tittellinjen. Til tider, ville det være fint å vise mer enn en enkel arbeidsbok navn i tittellinjen. Mange folk kunne tjene på en måte å vise en fullstendig bane navn sammen med navnet arbeidsbok i tittellinjen. Dessverre, ikke Excel ikke gi en måte å gjøre dette enkelt.

Hvis du bare trenger å vite hele banen navnet en gang på en stund, så kan du lage en veldig enkel makro og tilordne den til en knapp på verktøylinjen. Når du klikker på knappen, er informasjonen i tittellinjen for det aktive vinduet endres for å gjenspeile hele banen navn. Denne makroen, kalt ChangeCaption, er som følger:

Sub ChangeCaption ()
ActiveWindow.Caption = ActiveWorkbook.FullName
End Sub

Den eneste ulempen til denne tilnærmingen er at når du endrer navn på arbeidsbok ved hjelp av Lagre som for å lagre den under et annet navn, er det nye navnet fil (og bane) ikke oppdatert på tittellinjen med mindre du kjører makroen.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (2238) gjelder for Microsoft Excel 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Excel (Excel 2007 og senere) her: Full banenavn i Excel.