Fundamental å vurdere for Investering i Vekst Stock

January 11  by Eliza

Når du hører ordet grunnleggende i verden på lager investere, refererer det til selskapets finansielle stilling og relaterte data. Når investorer (spesielt verdi investorer) gjør fundamental analyse, de ser på selskapets grunnleggende - sin balanse, resultatregnskap, kontantstrøm, og andre operasjonelle data, sammen med eksterne faktorer som selskapets markedsposisjon, industri, og de ​​økonomiske utsiktene. Hovedsak, det grunnleggende indikere selskapets finansielle tilstand.

De viktigste tallene du ønsker å se på blant annet følgende:

  • Salg: Er selskapets omsetning i år overgår fjorårets? Som en anstendig benchmark, ønsker du å se salget minst 10 prosent høyere enn i fjor. Selv om det kan variere avhengig av industrien, er 10 prosent et rimelig, generell målestokk.
  • Resultat: Er inntjening minst 10 prosent høyere enn i fjor? Inntjeningen skal vokse i samme takt som salget (eller, forhåpentligvis, bedre).
  • Gjeld: Er selskapets totale gjeld er lik eller lavere enn året før? Dødsstøtet for mange et selskap har vært overdreven gjeld.

En selskapets finansielle situasjon har flere faktorer enn nevnt her, men disse tallene er det viktigste. Bruke 10-prosent tallet kan virke som en overforenkling, men du trenger ikke å komplisere saken unødig.