Fusjonere og Senter ikke tilgjengelig

February 18  by Eliza

Paul har et regneark der han ønsker å bruke Merge og Center til et utvalg. Imidlertid er verktøyet kontinuerlig nedtonet på hans regneark og Paul kan ikke finne ut hvorfor. Han lurer på om det er en kombinasjon av formater eller innstillinger som deaktiverer verktøyet.

Egentlig er det to forhold som kan føre til Merge og Senter verktøy for å være utilgjengelig. Du bør sjekke først, for å se om regnearket er beskyttet. For det andre bør du sjekke for å se om arbeidsboken er delt. Både beskyttelse og deling har vært diskutert i andre saker av ExcelTips, og begge måtte deaktivere Merge og Center. (Egentlig deaktivere de en rekke andre kommandoer i tillegg til Flett og Center.)

Hvis du slår av deling (hvis den er på) og deaktivere beskyttelse (hvis regnearket er beskyttet), deretter verktøyet skal igjen være tilgjengelig.

ExcelTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Excel trening. Dette tipset (11845) gjelder for Microsoft Excel 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet av Excel her: Slå sammen og Senter ikke tilgjengelig.