Fysikk - Gjør Wave

October 20  by Eliza

Den enkleste bølgen for å visualisere et vannbølge. Når du slipper en stein inn i en rolig basseng med vann, krusninger reiser ut fra det punktet hvor småstein angitt vannet. Forstyrrelsen reiser ut fra midten av mønsteret, men vannet ikke reiser med bølgen Mekaniske bølger - for eksempel bølger vann, bølger på et tau, bølger i en fjær, og lydbølger - har to generelle kjennetegn.:

  • En forstyrrelse er på en eller annen identifiserbar medium.
  • Energi overføres fra sted til sted, men mediet ikke reise mellom to steder.

Viktige grunnleggende egenskapene til bølgene er bølgelengde, amplitude, periode og frekvens. Bølgelengde er lengden av det gjentatte bølgeform. Amplitude er den maksimale forskyvning av partiklene av mediet, som er bestemt av energien i bølgen. En periode er det tid for en bølge å passere et gitt punkt. Perioden måles i sekunder. Frekvens av bølgen er antall bølger som passerer et gitt punkt i en tidsenhet.