Guder og gudinner i gresk og romersk mytologi

January 3  by Eliza

De dominerende mytologier levert ned gjennom tidene er de av grekerne og romerne. Mytologi av hver kultur omfatter guder og gudinner som samhandlet med mennesker, med gode, dårlige, og likegyldige motiver. Hver kultur tilskrives guddommer med sammenlignbare krefter og innflytelsessfærer og følgende tabell viser de områder og navnene på de viktigste guddommene i hver mytologi:

Gresk navn Romersk navn Beskrivelse
Zeus Jupiter King of Gods
Hera Juno Goddess of Marriage
Poseidon Neptune Gud of the Sea
Cronos Saturn Yngste sønn av Uranus, Father of Zeus
Aphrodite Venus Gudinnen for kjærlighet
Hades Pluto Gud av underverdenen
Hephaistos Vulcan Gud av Forge
Demeter Ceres Goddess of the Harvest
Apollo Apollo God of Music og medisin
Athena Minerva Goddess of Wisdom
Artemis Diana Goddess of the Hunt
Ares Mars God of War
Hermes Mercury Messenger of the Gods
Dionysus Bacchus God of Wine
Persephone Proserpine Goddess of Underworld
Eros Cupid God of Love
Gaia Gaea Goddess of Earth