Handlingene Metode for Christian Prayer

June 20  by Eliza

Sørg for at din kristen bønn er komplett ved å huske HANDLINGER - ikke den boken i Bibelen, men forkortelsen. Handlingene metode for kristen bønn går slik:

  • Adoration: Gi Gud ros og ære for hvem han er som Herre over alle.
  • Bekjennelse: Ærlig takle synd i ditt bønneliv.
  • Thanksgiving: verbalisere hva du er takknemlig for i livet ditt og i verden rundt deg.
  • Bønn: Be for andres behov og deg selv.