Hindre straggling Heads

August 17  by Eliza

Det er visse avsnitt som naturlig hører sammen med et annet avsnitt. For eksempel kapitteloverskrifter hører med avsnittene som følger dem, tilhører en signatur linje med forklaring linje som kan være etter det, og en figur hører med bildeteksten som kan følge den. Word gjør det enkelt å holde visse ledd motstandere sammen. Å formatere avsnitt slik at de holder sammen, bruker du følgende fremgangsmåte:

  1. Plasser innsettingspunktet i første ledd av paret du ønsker å holde sammen.
  2. Sørg for at Home av båndet vises.
  3. Klikk på det lille ikonet nederst til høyre i Avsnitt-gruppen. Word viser Dialogboksen Avsnitt.
  4. Vise Line og kategorien Page Breaks. (Se figur 1)

    Hindre straggling Heads

    Figur 1. linje- og sideskift kategorien i Dialogboksen Avsnitt.

  5. Kontroller at Keep med Neste er merket.
  6. Klikk på OK.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (7118) gjelder for Microsoft Word 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Forhindre straggling Heads.