Holde Tabeller på én side

November 16  by Eliza

Som du utvikle mer komplekse Word-dokumenter, er det uunngåelig at du vil legge til tabeller. De fleste bordene er relativt kort, og kan lett passe på en side. På grunn av dette, kan det være forvirrende for å ha en sideskift forekomme i midten av et bord. Her er en tilnærming som alltid har fungert for meg:

  1. Velg alle radene i tabellen.
  2. Velg Format | Avsnitt. Word viser Dialogboksen Avsnitt.
  3. Kontroller at Breaks kategorien Line og Page er valgt. (Se figur 1)

    Holde Tabeller på én side

    Figur 1. linje- og sideskift kategorien i Dialogboksen Avsnitt.

  4. Kontroller at Keep Lines Sammen er merket.
  5. Klikk på OK.

Nå må du gjenta de samme trinnene, med to små variasjoner. Først i trinn 1 velge alle radene unntatt den siste. Deretter, i trinn 4, sørg Hold sammen med neste er merket. Dette er nødvendig (utføre dette trinnet med den siste raden ikke valgt), slik at tabellen holder sammen som en enhet, snarere enn tabellen bor med avsnittet som følger det.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (864) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Holde Tabeller på én side.