Hoppe til en bestemt side

July 11  by Eliza

Ordet kan du flytte innsettingspunktet til hvilken som helst side i dokumentet ved å bruke kommandoen Gå til. For å dra nytte av denne funksjonen, gjør du følgende:

  1. Trykk F5. Word viser Gå til fanen Søk og erstatt dialogboksen. (Se figur 1)

    Hoppe til en bestemt side

    Figur 1. Gå til fanen Søk og erstatt dialogboksen.

  2. På venstre side av dialogboksen, sørg for at du angir du ønsker å gå til en side (dette bør være standardvalget).
  3. Tast inn nummeret siden du vil flytte.
  4. Klikk på Gå til, eller trykk på Enter.

Om, i stedet for å legge inn et sidenummer (trinn 3), klikker du bare på knappen Neste, flytter Word til neste side i dokumentet.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (9140) gjelder for Microsoft Word 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Hopping til en bestemt side .