Hoppe til en relativ Fotnote

August 27  by Eliza

Hvis du bruker fotnoter i dokumentet, kan du ha et behov for å hoppe fra en fotnote til en annen. Word gjør det enkelt å hoppe til en fotnote i forhold til fotnote hvor du befinner deg. Du gjør dette på følgende måte:

  1. Trykk F5. Word viser Gå til fanen Søk og erstatt dialogboksen. (Se figur 1)

    Hoppe til en relativ Fotnote

    Figur 1. Gå til fanen Søk og erstatt dialogboksen.

  2. I venstre side av dialogboksen velger fotnote. Dette informerer Word hva du ønsker å gå til. Enter Page Number merket relabeled som Enter Fotnote Nummer-boksen.
  3. I Enter Fotnote Nummer-boksen, skriv inn et pluss eller minustegn etterfulgt av antall fotnoter du ønsker å hoppe. Plus er fremover; minus er bakover. For eksempel kan du hoppe frem fire fotnoter ved å skrive fire. Word endrer Neste-knappen for å en Gå til knapp.
  4. Klikk på Gå til-knappen.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (11325) gjelder for Microsoft Word 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Hopping til en relativ Fotnote .