Hoppe til en relativ Page

August 26  by Eliza

Word lar deg bruke Go To fungere for å hoppe til et sidetall i forhold til din nåværende posisjon i dokumentet. Dette gjøres på følgende måte:

  1. Trykk F5. Word viser Gå til fanen Søk og erstatt dialogboksen. (Se figur 1)

    Hoppe til en relativ Page

    Figur 1. Gå til fanen Søk og erstatt dialogboksen.

  2. På venstre side av dialogboksen, sørg for at du angir du ønsker å gå til en side (dette bør være standardvalget).
  3. Oppgi enten et pluss eller minustegn, etterfulgt av hvor mange sider du ønsker å hoppe. Pluss hopper frem; minus hopper bakover.
  4. Klikk på Gå til, eller trykk på Enter.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (10219) gjelder for Microsoft Word 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Hopping til en relativ Page .