Hoppe til en relativ Seksjon

April 28  by Eliza

I andre saker av WordTips lære deg hvordan du kan bruke Go To fungere for å hoppe til en bestemt del i dokumentet. Hvis du har ganske mange seksjoner i dokumentet, kan du finne dette tipset nyttig. Du kan også bruke Go To fungere for å hoppe til en del i forhold til den aktuelle delen. Dette gjøres på følgende måte:

  1. Trykk F5. Word viser Gå til fanen Søk og erstatt dialogboksen.
  2. Velg seksjon i venstre side av dialogboksen. (Se figur 1)

    Hoppe til en relativ Seksjon

    Figur 1. Gå til fanen Søk og erstatt dialogboksen.

  3. I Enter seksjonsnummer, skriv et pluss eller minustegn og hvor mange avsnitt nummer du ønsker å hoppe. Plus er fremover; minus er bakover. For eksempel kan du hoppe tilbake tre seksjoner ved å skrive -3.
  4. Klikk på Gå til-knappen. (The Next knappen endres på Gå til-knappen etter trinn 3.)

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (9168) gjelder for Microsoft Word 2007, 2010, og 2013. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Hopping til en relativ seksjon.