Hoppe til endene av Bordsøyler

November 2  by Eliza

Ordet gir en praktisk snarvei som gjør at du raskt hoppe til enten toppen eller bunnen av en kolonne i en tabell. Dette kan være ganske nyttig, spesielt hvis du arbeider med svært lange bord. Hvis du trykker Alt + PgUp, blir du tatt med til den første cellen i kolonnen, der innsettingspunktet er plassert like før det første tegnet i cellen. På samme måte kan du hoppe til den siste cellen i en kolonne ved å trykke Alt + PgDn. Dette flytter innsettingspunktet til den siste celle i kolonnen, hvor det er plassert rett før det første tegnet i cellen.

Hvis du prøver å bruke disse snarveiene utenfor en tabell, de har ingen effekt.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (871) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Hopping til endene av tabellkolonner.