Hoppe til et linjenummer

May 5  by Eliza

Ordet kan du flytte innsettingspunktet til noen linjenummer i dokumentet ved å bruke kommandoen Gå til. Dette kan være svært nyttig, spesielt hvis du har linjenumre slått på i dokumentet. For å dra nytte av denne muligheten til å hoppe til et bestemt linjenummer, gjør du følgende:

  1. Trykk F5. Word viser Gå til fanen Søk og erstatt dialogboksen. (Se figur 1)

    Hoppe til et linjenummer

    Figur 1. Gå til fanen Søk og erstatt dialogboksen.

  2. På venstre side av dialogboksen, sørg for at du angir du ønsker å gå til en linje.
  3. Tast inn nummeret Linjen som du ønsker å flytte.
  4. Klikk på Neste, eller trykk på Enter.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (8957) gjelder for Microsoft Word 2007, 2010, og 2013. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Hopping til et linjenummer.