Hoppe til et punkt

January 4  by Eliza

Du kan bruke Gå til funksjon av Word til å hoppe til en bestemt del i dokumentet. Selvfølgelig vil dette bare ha verdi hvis du bruker flere seksjoner i dokumentet. Du kan hoppe til en seksjon ved å gjøre følgende:

  1. Trykk F5. Word viser Gå til fanen Søk og erstatt dialogboksen. (Se figur 1)

    Hoppe til et punkt

    Figur 1. Gå til fanen Søk og erstatt dialogboksen.

  2. På venstre side av dialogboksen, sørg avsnitt er valgt.
  3. Hvis du bare ønsker å hoppe til neste avsnitt, kan du bare klikke på Neste.
  4. I Enter Seksjon Nummer-boksen, skriv seksjonsnummeret.
  5. Klikk på Gå til-knappen.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (10023) gjelder for Microsoft Word 2007 og 2010. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Hopping til en seksjon.