Hoppe til toppen av en side

September 21  by Eliza

Ord ikke har en innebygd kommando for å hoppe til toppen av gjeldende (eller neste) side. I stedet forventer Word du å bruke kommandoen Gå til å gjøre disse slags hopp. (Bare trykk F5, velg Page, klikk deretter på Neste eller Forrige.) Hvis du trenger å hoppe til toppen av den gjeldende siden ganske ofte, denne tilnærmingen kan fort bli kjedelig. Høres ut som en perfekt mulighet til å bruke en makro!

Følgende VBA-makro hopper til toppen av den aktuelle siden:

Sub TopOfThisPage ()
Selection.GoTo Hva: = wdGoToBookmark, Navn: = "\ Side"
Selection.MoveLeft Enhet: = wdCharacter, Count: = 1
End Sub

Hvis du ønsker å gå til toppen av neste side, bare endre MoveLeft metoden til MoveRight metoden. Makroen er avhengig av bruk av \ Page bokmerket, som er innebygd i Word.

Når makroen er opprettet, kan du tilordne den til en hurtigtast eller legge den til Quick Access Toolbar.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (13030) gjelder for Microsoft Word 2007, 2010, og 2013. Du kan finne en versjon av dette tipset for den eldre menygrensesnittet i Word her: Hopping til toppen av en side.