Hopping mellom kolonner

August 18  by Eliza

Hvis du arbeider med flere kolonner i dokumentet, kan det hende du trenger å hoppe fra søyle til søyle til tider. Den vanlige måten å gjøre dette på (ved hjelp av tastaturet) er å bruke Alt-tasten i forbindelse med opp- og ned-piltastene. Hvis du trykker Alt + pil ned, er innsettingspunktet flyttes til toppen av den neste kolonnen. Hvis du trykker Alt + pil opp, går innsettingspunktet til toppen av den forrige kolonnen.

Du bør være oppmerksom på at denne funksjonen fungerer bare hvis du viser dokumentet i Print Layout View. Pluss, hvis det bare er en delvis antall kolonner synlige på skjermen, denne bevegelsen metoden vil bare sykle mellom de synlige kolonner. For eksempel, la oss si at du har dokumentet formatert i tre kolonner. Hvis du ser på den siste siden i dokumentet, kan det være ett, to eller tre kolonner synlige. (Du har kanskje ikke nok tekst til å fylle opp tre kolonner på at siste side.) I dette tilfellet vil du bare sykle mellom kolonnene på skjermen.

WordTips er din kilde for kostnadseffektiv Microsoft Word trening. (Microsoft Word er den mest populære tekstbehandlingsprogrammet i verden.) Dette tipset (1218) gjelder for Microsoft Word 97, 2000, 2002, og 2003. Du kan finne en versjon av dette tipset for Båndet av Word (Word 2007 og senere) her: Hopping mellom kolonner.