HTML5 Canvas Kontekst attributter

April 25  by Eliza

Hver HTML5 Canvas sammenheng inneholder attributter som kan endres av Javascript-kode. Merk at egenskaper tilhører lerret sammenhenger, ikke individuelle lerret stedene. Attributter for en sammenheng refereres med punkt syntaks notasjon. Her er et eksempel: contextName.fillStyle = "red". Følgende attributter viser standard og andre valgfrie verdier:

fillStyle "svart"

font "10px sans-serif"

globalAlpha 1.0

Kommentar: Verdier som vises etter attributter er standardverdier

globalCompositeOperation "source-over"

Kommentar: Andre preparater er

"Source-in", "source-out", "source-toppen",
"Mål-over", "mål-in",
"Mål-out", "mål-toppen", "lettere",
"Kopi", "xor"

lineCap "butt"

Kommentar: Andre caps er "runde" og "firkantet".

lineJoin "gjæring"

Kommentar: Andre blir med er "runde" og "bevel".

linewidth 1.0

miterLimit 10,0

shadowColor "gjennomsiktig svart"

Kommentar: Andre farger inkluderer bredt utvalg

shadowBlur 0.0

shadowOffsetX 0.0

shadowOffsetY 0.0

strokeStyle "svart"

Kommentar: Andre farger inkluderer bredt utvalg

Tekstjustering "start"

Kommentar: Andre justeringer er

"End", "venstre", "høyre", "sentrum"

textBaseline "alfabetisk"

Kommentar: Andre grunnlinjene er

"Top", "henger", "middle", "ideographic", "bunnen"