Hva betyr "Act of Man" Mean?

April 6  by Eliza

"Act of man" er et juridisk begrep som brukes for å beskrive handlinger utført av en person av lyd sinn. Mer spesifikt, er dette begrepet brukes til å beskrive handlinger utført av en person under hennes eller hans eget skjønn og der en person er juridisk bundet. Den gjelder videre til handlinger utført av enkeltpersoner regi, myndighet eller innflytelse av en annen person av lyd sinn.

En handling av mennesket skiller seg fra andre naturlig forekommende handlinger som miljøkatastrofer ved at handlingene er laget av en persons € ™ s egen vilje. Vanligvis refererer dette begrepet til enhver hendelse som krevde noen grad av menneskelig intervensjon eller hjelp. Det er viktig å skille denne type handling fra andre hendelser som oppstår på grunn av naturkreftene for å kunne fastslå hvem eller hva som er ansvarlig for en slik aktivitet og hvordan konsekvenser for en aktivitet bør bli dømt.

Dette begrepet brukes ofte i rettssaker som involverer forsikringskrav. Ofte er en handling av mann juridisk definisjon som brukes til å avgjøre om påfølgende skader skyldtes menneskelige handlinger eller om skader var et resultat av uunngåelige ulykker eller naturlige aktiviteter. Det er ikke uvanlig for økonomisk erstatning for å bli holdt tilbake når det er bestemt at skader oppstått på grunn av en handling av mannen, spesielt når en hendelse oppstod på grunn av intervensjon av en fordringshaver.

Et eksempel på en handling av mannen ville være et fly styrter på grunn av motor manipulering eller feilaktig vedlikehold. Mens flyulykker kan også oppstå på grunn av miljømessige årsaker, for eksempel fugler flyr inn i en Planea € ™ s motor, er en person tukling med en Planea € ™ s mekanismer en bevisst handling gjort av en person av lyd sinn. En slik differensiering vil være av største betydning for å bestemme hvem eller hva som er å klandre for en engineâ € ™ s svikt eller funksjonsfeil for å forfølge straffeforfølgelse.

I næringslivet, er en handling av mannen også en hyppig brukt begrep. I likhet med hvordan den brukes i en juridisk forstand er begrepet ofte brukes ved utbruddet av visse forretninger å avklare akseptable grunner for ikke å hedre kontrakter og avtaler. For eksempel kan det avtales at varer som er betalt for, men som ikke er levert på grunn av dårlig vær forhold eller på grunn av forekomsten av en naturkatastrofe kan bli forsinket eller erstattes uten ekstra kostnad for kjøperen. Mens varer som ikke er mottatt fordi de ble mottatt av tyveri eller ved annen menneskelig inngrep kan ikke kvalifisere for erstatning hvis ikke riktig forsikret mot slike aktiviteter.

  • Et flyselskap krasj forårsaket av mekanisk manipulering er et eksempel på en handling av mannen.
  • I næringslivet, vil varer som ikke leveres på grunn av naturkreftene ikke anses som en handling av mannen, mens manglende levering på grunn av tyveri ville være.