Hva betyr "Bell the Cat" betyr?

February 14  by Eliza

Engelske ord med ikke-bokstavelige, symbolske betydninger kalles ofte idiomer. Betydningen av idiomer kan ofte spores til enten sanne eller oppdiktede historier som inneholder noen minneverdig setning eller symbol. Idiom "bell katten" eller "Belling katten" er et slikt eksempel, som den refererer til en instruksjons fabel. På ett nivå, er uttrykket som brukes når en vanskelig oppgave er vellykket gjennomført. I en bredere forstand, men denne idiom - som fabelen som inspirerte den - advarsler om å handle før tenkning, eller riktig vurderer alle sider av en plan eller mulighet.

Den sier bjelle katten sannsynligvis stammer fra en fabel skapt rundt middelalderen som ofte tittelen "The Bell og katten." I fortellingen en katt truer mus som de mindre skapninger brainstorm måter å stoppe deres fiende. Når en plan som involverer sikre en bjelle på kattens hals for å varsle feline tilstedeværelse er foreslått, er gruppen begeistret ved tanken. Ingen av mus, men er villig til å være en for å utføre oppgaven.

Fables er fiktive historier som er ment å lære en lekse eller moralsk. I denne fabelen, leksjonen lærte bekymringer sette realistiske mål i møte med utfordrende hindringer. Mens ideen mus beregnet hørtes bra, realiteten av gjennomføringen ble for vanskelig.

Når det gjelder betydningen av idiomer, til bjelle katten betyr å utføre en vanskelig oppgave. Derfor, på en måte, dette ordtaket tilbyr en idealisert oppfyllelse av fabelen leksjon. Hvis en vanskelig oppgave er vellykket gjennomført, opprinnelige ideen var trolig godt gjennomtenkt og utført med en realistisk tankegang om potensielle tilbakeslag.

Historisk, sier bjelle katten ble ofte brukt til politisk uro. En edel skikkelse som klarer å lede et opprør, for eksempel, fikk tilnavnet belling-the-cat. Noen forskere har også brukt uttrykket som et punkt i sammenligning mellom demokrati og andre former for politisk styre.

Bell katten kan refereres til for en rekke mer personlige situasjoner også. En høy karriere aspirasjon som å bli en profesjonell idrettsutøver eller en anerkjent vitenskapsmann kan bli sett på som belling katten på grunn av vanskelighetene med målsettingen og de mange hindringer som kan hindre dens oppfyllelse. En oppgave med en grad av fare eller usikkerhet involvert - som skalering til en høy fjellets topp - kan også passe dette å si om oppgaven er fullført. Selv inn eller gjenværende i et personlig forhold med store personlighetsforskjeller, klasseforskjeller, eller andre lignende barrierer kan bli sett på som en suksesshistorie, eller en belling av katten.