Hva betyr "Compos Mentis" Mean?

November 5  by Eliza

Det latinske uttrykket konkurranser mentis settes som "komponert sinnet," refererer til ideen om at en person har intakte minner, forståelse og beslutningsevne. Folk kan ha psykiske lidelser og fortsatt være ansett compos mentis, så lenge tilstanden ikke påvirker evnen til å forstå kommunikasjon og være klar over de potensielle konsekvensene av ulike beslutninger. Folk kan ikke inngå juridiske kontrakter dersom de ikke er tilregnelig, da dette kan anses som utnyttende.

Voksne er generelt antatt å være konkurranser mentis med mindre informasjonen er gitt for å bevise noe annet. De har kapasitet til å lese og forstå juridiske kontrakter, inkludert muligheten til å stille spørsmål om aspekter ved kontrakten de ikke forstår. De kan ta avgjørelser på egne vegne, i tillegg til å representere interessene til pårørende som barn som ikke anses stand til å gjøre rettslige avgjørelser.

I et helsevesen setting, må den enkelte pasient evalueres for å se om de kan betraktes compoer mentis mens de tar beslutninger om deres behandling. Pasienter i et fundamentalt endret mental tilstand som skyldes hjerneskader eller narkotikabruk, for eksempel, ikke kan være i stand til å ta gode medisinske beslutninger. Sykehuset kan tvinge dem til å motta behandling eller be om at en verge oppnevnes for å ta medisinske avgjørelser inntil pasienten har kommet nok til å begynne å gjøre valg.

Når noen er ikke compos mentis, mangler kapasitet til å ta avgjørelser, kan den enkelte ikke holdes til kontrakter og andre beslutninger. I disse tilfellene kan folk ikke har forstått hva de ble enige om å og var trolig ikke kjent med deres juridiske rettigheter til å nekte, be om alternativer, eller få informasjon om uklare sider ved en avgjørelse. I tillegg kan de ikke har forstått risikoen og fordelene av ulike beslutninger, og kunne ikke forstå konsekvensene; noen enige om å signere bort et hjem, for eksempel, kan ikke forstå at dette betyr hjemmet vil bli okkupert av noen andre.

Hvis det er tvil om en persons mentale kapasitet, kan spesialister som nevrologer og psykologer bli kalt inn for å undersøke den personen og gi råd. Disse spesialistene kan avtale at en pasient ikke har kapasitet til å ta avgjørelser, selv om tidligere uttrykte ønsker bør vurderes, hvis de er tilgjengelige. I andre tilfeller kan de bestemme at denne kapasiteten er til stede, men at spesielle hensyn må tas for å sørge for at pasienten forstår fullt ut tilgjengelige valg.