Hva betyr "Interim" Mean?

April 23  by Eliza

Hentet fra latin, begrepet "Interim" betyr bokstavelig talt "i gang i mellom." Den brukes om hverandre med uttrykket "i mellomtiden" eller ordet "midlertidig", spesielt i juridiske innstillinger. Det kan også referere til en mellomliggende tidsrom, slik som tiden mellom en hendelse og en annen. Når skrevet, er det ofte forkortet til "ad int."

I juridisk terminologi, er den mest vanlige bruken av begrepet "Interim" for å beskrive tiden mellom to hendelser. Dette er kanskje den tidsrom mellom innlevering av en appell og den faktiske datoen da appell rettssaken starter, eller den datoen da ankesaken begynner og datoen da en dom er avsagt. Begrepet blir ofte brukt til å spesifikt konnoterer "mellom nå og da," som betyr tiden mellom nåtid og en satt bestemt dato eller hendelse i fremtiden.

Det kan referere til tiden mellom nåtid og en eller flere alternative ending hendelser. For eksempel kan dommeren i en skilsmissesak finne at en ektefelle som tradisjonelt har bodd hjemme med familien kan faktisk finne arbeid, og bør være i stand til å gjøre dette innen en periode på to år. Dommeren kan imidlertid angi at ekteskapelig støtte skal betales av arbeids ektefelle til den ikke-arbeidende ektefelle "Interim", som betyr inntil den ikke-arbeidende ektefelle finner fast arbeid eller for en periode på to år.

Mens "Interim" kan bety "midlertidig" når det brukes i denne sammenheng bør det ikke forveksles med de latinske begrepene "pro tempore" eller "pro tem", som bokstavelig talt betyr "for tiden." Forskjellen er at "Interim" refererer til en tidsperiode som har en spesifikk begynnelse og en bestemt ende. "Pro tem" vanligvis refererer til avholdelse av en stilling for en midlertidig periode som kan eller ikke kan ha en definitiv sluttdato eller hendelse.

"Interim" kan også brukes til å betegne en midlertidig tilstand. Sikkerhet, for eksempel, tilbys på en annonse midlertidig basis. I tilfelle av et boliglån eller auto lån, beholder kreditor eierskap av hjemmet eller bil inntil debitor lønner seg det skyldige beløpet. Bonde butikker er også eksempler på Interim løsninger. Butikken har et individs eiendom inntil det beløpet lånt mot verdien av eiendommen kan bli tilbakebetalt.