Hva betyr "Lex Loci" Mean?

January 20  by Eliza

Det latinske uttrykket lex loci betyr "den lokale loven," eller "regler av sted." Det er grunnlaget for en rekke viktige begreper i loven, alt kretser rundt ideen om at stedet der en handling skjedde spiller en viktig rolle i hva regress folk har og hvilke lover som gjelder for situasjonen. En kontrakt lovlig i en region kan være mindre så i en annen, for eksempel, og så etablere innstillingen for en forbrytelse eller søksmål er en viktig del av fremover med en juridisk sak, enten kriminelle eller sivile.

Det finnes en rekke former for lex loci, alle henviser til konkrete problemstillinger. Lex loci contractus, for eksempel, er stedet der folk ble enige om å eller henrettet en kontrakt. Dokumentet må være lovlig i begge steder for at det skal være bindende, og lovlige alternativer for partene i kontrakten kan variere, avhengig av den spesifikke tema for strid og som regionen har de gjeldende lover. Likeledes loci lex Actus refererer til stedet der en handling i spørsmålet skjedde, som en bilulykke ved roten av en uaktsomhet dress.

Lover varierer betydelig mellom jurisdiksjoner og konflikter kan oppstå. Noen lover kan være helt annerledes, mens andre har små, men viktige, variasjoner. Når en sak kommer til retten, partene i saken ta skritt for å etablere hvor vedkommende virksomhet fant sted slik at retten kan avgjøre om det har jurisdiksjon, og hva slags lover som gjelder situasjonen. Dette kan bli komplisert når tvister er internasjonal i sin natur og partiene prøver å bruke rettsapparatet til sin fordel ved å forfølge saken i en domstol gunstig til deres side.

Lex loci kan bety at en aktivitet ulovlig på ett sted er lovlig i en annen. Folk pleide å gjøre ting på en bestemt måte kan ha behov for å sjekke før du gjentar oppførselen i et annet sted for å se om det er tillatt, og for å sjekke om noen restriksjoner. I et enkelt eksempel, kan en person med en juridisk resept for medisinsk marihuana i en jurisdiksjon ikke bære stoffet i regioner hvor det er ulovlig i alle innstillinger; den lokale loven i landet råder og pasienten kan komme i trøbbel.

Forskjeller mellom jurisdiksjoner forklare hvorfor advokater må bestå bar eksamen på nytt hvis de ønsker å praktisere i et annet område; er det viktig at de forstår hvordan loven fungerer i området der de ønsker å jobbe. For forskere og advokater som arbeider innen folkeretten, kan kunnskap om flere jurisdiksjoner være nødvendig å forstå temaer som utlevering og traktater bedre.